Category: ക്രിസ്തുമസ് രാവിൽ

ക്രിസ്തുമസ് രാവിൽ ഉണ്ണീശോയുടെ ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നാലു വിശുദ്ധർ

ലോക രക്ഷകനും നിയന്താവുമായ ഈശോ ഒരു ശിശുവായി ഈ മണ്ണിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിറന്നു വീണപ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യപുത്രന്റെ ജനനം മാത്രമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനെ വിണ്ണോളം ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ച ദൈവപുത്രന്റെ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനവുമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമസ് രാവിൽ ഉണ്ണീശോയുടെ ദർശനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നാലു വിശുദ്ധരെക്കുറിച്ചാണ് ഈകുറിപ്പ്…