Category: FR. JOY CHENCHERIL MCBS

കുർബാനപഠനം | ജനാഭിമുഖമോ കുർബാന ? |പ്രസക്തമായ വീക്ഷണം| TURNIGN TOWARDS PEOPLE OR GOD?|

വിശുദ്ധകുർബാനയെ വിവരിക്കുന്ന ഗാനം |നാടൻ പാട്ടിന്റെ ഈണത്തിൽ മനസ്സിൽ പാടിപ്പതിയാൻ പറ്റിയ പാട്ട് . കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മലതയും അമ്മയുടെ നന്മയും

കുർബാനയെക്കുറിച്ചു ആദ്യമായി ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും!!!KATHUKUTTY & CHITRA ARUN TOP SINGER FAME KATHUKUTTY’S FIRST CHRISTIAN DEVOTIONAL LYRIC, CONCEPT & PRODUCTION:FR. JOY CHENCHERIL MCBS MUSIC: GEORGE CHEMPERY (PONPAARA) ORCHESTRATION: JAYARAKASH MIXING: JINTO…