പോസ്റ്റുകൾ

സന്യസ്തജീവിതവുംക്രൈസ്തവസഭയും
സന്യസ്തജീവിതവുംക്രൈസ്തവസഭയും
“LEARN TO SAY NO”
“LEARN TO SAY NO”
പ്രോലൈഫിൻ്റെ നിലപാടുകളെ എന്തു കൊണ്ടാണ് വിലകുറച്ചു കാണുന്നത്? | MAC TV
പ്രോലൈഫിൻ്റെ നിലപാടുകളെ എന്തു കൊണ്ടാണ് വിലകുറച്ചു കാണുന്നത്? | MAC TV
“ഞാനും ജനിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു”-ആർച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം | MAC TV
“ഞാനും ജനിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു”-ആർച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം | MAC TV
ചൂതാട്ടക്കാരനായ കൂലിപ്പടയാളിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധനിലേക്ക് – കമില്ലസ് ഡി ലെല്ലിസ്
ചൂതാട്ടക്കാരനായ കൂലിപ്പടയാളിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധനിലേക്ക് – കമില്ലസ് ഡി ലെല്ലിസ്
15 COSTLY MISTAKES THAT WIVES MAKE
15 COSTLY MISTAKES THAT WIVES MAKE
മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി സഭയുടെ കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ സീനിയർ വൈദീകനായിരുന്ന ഗുരുരത്നം റവ.ഫാ. ഡോ. റ്റി ജെ ജോഷ്വ (95) കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു.
മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി സഭയുടെ കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ സീനിയർ വൈദീകനായിരുന്ന ഗുരുരത്നം റവ.ഫാ. ഡോ. റ്റി ജെ ജോഷ്വ (95) കർത്താവിൽ നിദ്രപ്രാപിച്ചു.
തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാനുള്ള ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?| വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ഇത്രയും മതിയോ?
തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിനെ തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാനുള്ള ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ?| വിശ്വാസവും വിശ്വസ്തതയും ഇത്രയും മതിയോ?
SEVEN TYPES OF PEOPLE TO AVOID!
SEVEN TYPES OF PEOPLE TO AVOID!
വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം…
വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം…

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ

“LEARN TO SAY NO”
“LEARN TO SAY NO”
പ്രോലൈഫിൻ്റെ നിലപാടുകളെ എന്തു കൊണ്ടാണ് വിലകുറച്ചു കാണുന്നത്? | MAC TV
പ്രോലൈഫിൻ്റെ നിലപാടുകളെ എന്തു കൊണ്ടാണ് വിലകുറച്ചു കാണുന്നത്? | MAC TV
“ഞാനും ജനിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു”-ആർച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം | MAC TV
“ഞാനും ജനിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു”-ആർച്ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം | MAC TV
ചൂതാട്ടക്കാരനായ കൂലിപ്പടയാളിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധനിലേക്ക് – കമില്ലസ് ഡി ലെല്ലിസ്
ചൂതാട്ടക്കാരനായ കൂലിപ്പടയാളിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധനിലേക്ക് – കമില്ലസ് ഡി ലെല്ലിസ്

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്