പോസ്റ്റുകൾ

“ക്രൈസ്തവരേ, കണ്ണടച്ച് വോട്ട് കുത്തരുതേ…ബുദ്ധിജീവികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും നമ്മൾ അടിമകളാണെന്ന്…”
“ക്രൈസ്തവരേ, കണ്ണടച്ച് വോട്ട് കുത്തരുതേ…ബുദ്ധിജീവികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും നമ്മൾ അടിമകളാണെന്ന്…”
സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത
സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത
പൂഞ്ഞാര്‍ സംഭവത്തില്‍ പ്രവാചക ശബ്ദമായി കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് നടത്തിയ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം
പൂഞ്ഞാര്‍ സംഭവത്തില്‍ പ്രവാചക ശബ്ദമായി കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് നടത്തിയ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം
“കുർബാനക്രമത്തിന്റെ സിനഡ് തീരുമാനിച്ച ഏകികൃതരൂപം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടുപോകുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല”.| മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ.
“കുർബാനക്രമത്തിന്റെ സിനഡ് തീരുമാനിച്ച ഏകികൃതരൂപം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടുപോകുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല”.| മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ.
സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത
സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത
എഫ്. സി. സി യിൽ വിരിഞ്ഞ ആ പുണ്യപുഷ്പം, ഈശോയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നടന്നതിന്റെ പേരിൽ രക്തം ചിന്തിയവൾ ഇന്ന് സഭയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാണ്.
എഫ്. സി. സി യിൽ വിരിഞ്ഞ ആ പുണ്യപുഷ്പം, ഈശോയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നടന്നതിന്റെ പേരിൽ രക്തം ചിന്തിയവൾ ഇന്ന് സഭയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാണ്.
ഒരു നാലാം ക്ലാസുകാരന്റെ അഭിമാനം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ടീച്ചറും അമ്മയെപോലെയല്ല അമ്മ തന്നെയാണ്…
ഒരു നാലാം ക്ലാസുകാരന്റെ അഭിമാനം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ടീച്ചറും അമ്മയെപോലെയല്ല അമ്മ തന്നെയാണ്…
ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു വീണ്ടും ഐശ്വര്യം നല്‍കുകയും അവരുടെമേല്‍ കരുണ ചൊരിയുകയും ചെയ്യും(ജെറമിയാ 33:26)|ദൈവത്തിന്‍റെ കരുണ അനുഭവിച്ചവരായ നാം മറ്റുള്ളവരോടു കരുണ കാണിക്കണമെന്നും കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു വീണ്ടും ഐശ്വര്യം നല്‍കുകയും അവരുടെമേല്‍ കരുണ ചൊരിയുകയും ചെയ്യും(ജെറമിയാ 33:26)|ദൈവത്തിന്‍റെ കരുണ അനുഭവിച്ചവരായ നാം മറ്റുള്ളവരോടു കരുണ കാണിക്കണമെന്നും കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
സഹോദരരേ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്‌സാഹമുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍. (2 പത്രോസ് 1:10)|..കര്‍ത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച്, കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വിളിയ്ക്കായി നാം ഒരുങ്ങേണ്ടത്
സഹോദരരേ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്‌സാഹമുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍. (2 പത്രോസ് 1:10)|..കര്‍ത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച്, കർത്താവിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വിളിയ്ക്കായി നാം ഒരുങ്ങേണ്ടത്
പിത്യവേദി ഇന്നിൻ്റെ അനിവാര്യത 🍂✝️ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട്.
പിത്യവേദി ഇന്നിൻ്റെ അനിവാര്യത 🍂✝️ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട്.

പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ

“ക്രൈസ്തവരേ, കണ്ണടച്ച് വോട്ട് കുത്തരുതേ…ബുദ്ധിജീവികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും നമ്മൾ അടിമകളാണെന്ന്…”

സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത
സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത
പൂഞ്ഞാര്‍ സംഭവത്തില്‍ പ്രവാചക ശബ്ദമായി കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് നടത്തിയ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം
പൂഞ്ഞാര്‍ സംഭവത്തില്‍ പ്രവാചക ശബ്ദമായി കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് നടത്തിയ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം
“കുർബാനക്രമത്തിന്റെ സിനഡ് തീരുമാനിച്ച ഏകികൃതരൂപം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടുപോകുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല”.| മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ.
“കുർബാനക്രമത്തിന്റെ സിനഡ് തീരുമാനിച്ച ഏകികൃതരൂപം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടുപോകുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല”.| മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ.
സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത
സിസ്റ്റർ. റാണി മരിയ : കണ്ണിൽ കനിവും കരളിൽ കനലും സൂക്ഷിച്ച പ്രേഷിത

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്