Category: Anglo Indians

 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്മസ് | Anglo Indians | Christmas Celebration | Kochi

ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്മസ് കാല വിശേഷങ്ങളുമായി ക്രിസ്മസ് കാർണിവൽ. പീരങ്കി കുഴലപ്പവും, പീരങ്കി ഉണ്ട അവലോസുണ്ടയും ആയ കഥ. ഒപ്പം ആശാനും സ്രാങ്കും, പാപ്പാഞ്ഞിയും.