Category: Blessed Memories

സാത്താന്‌ നിങ്ങള്‍ അവസരം കൊടുക്കരുത്‌.(എഫേസോസ്‌ 4 : 27)Give no opportunity to the devil.(Ephesians 4:27)

ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസ്തയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് സാത്താൻ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനു വിരുദ്ധമായ രീതിയില്‍ ലോകത്തെ ആക്കിത്തീര്‍ക്കുക എന്നതാണ് പിശാചിന്റെ സന്തോഷം. ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെ തകര്‍ക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും തകര്‍ക്കാമെന്ന് അവന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ തിരുവചനം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്…

ദുഷ്‌ടര്‍ പാതാളത്തില്‍ പതിക്കട്ടെ!ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന സകല ജനതകളും തന്നെ. (സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 17)

The wicked shall return to Sheol, all the nations that forget God. (Psalm 9:17) ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവർ നാശത്തിലേയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി പലരും ദൈവത്തെ മറന്ന് ലോക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നു.…

ദുഷ്‌ടന്റെ കൈയില്‍ നിന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ വിടുവിക്കും: അക്രമികളുടെ പിടിയില്‍നിന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ വീണ്ടെ ടുക്കും. (ജറെമിയാ 15 : 21)

I will deliver you out of the hand of the wicked, and redeem you from the grasp of the ruthless.”(Jeremiah 15:21) അനാദികാലം മുതൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ കർത്താവ് രക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നും ദുഷ്ടന്റെ…

വിലകെട്ടവ പറയാതെ സദ്‌വചനങ്ങള്‍ മാത്രം സംസാരിച്ചാല്‍ നീ എന്റെ നാവുപോലെയാകും. (ജറെമിയാ 15 : 19)

If you utter what is precious, and not what is worthless, you shall be as my mouth. (Jeremiah 15:19) നമ്മുടെ എല്ലാ പെരുമാറ്റത്തിനും അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെയും ദൈവവചനത്തിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവഹിതം ആയിരിക്കണം; അല്ലാതെ…

യേശു പ്രതിവചിച്ചു: ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുക. (മര്‍ക്കോസ്‌ 11: 22)Jesus answered them, “Have faith in God. (Mark 11:22)

അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് യേശു ഉത്തരം നൽകുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകൾ എത്രയൊക്കെ നിരാശാജനകമാണെങ്കിൽ കൂടിയും, തരണം ചെയ്യേണ്ട പ്രതിസന്ധികൾ അസാധ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും, വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായും ഫലദായകമാണ് എന്നാണു ഈശോ നമ്മോടു പറയുന്നത്.…

അവന്‍ സ്‌നേഹത്തില്‍ എന്നോട്‌ ഒട്ടിനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ അവനെ രക്‌ഷിക്കും;(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 91 : 14)

He holds fast to me in love, I will deliver him; I will protect him, because he knows my name.(Psalm 91:14) ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവവുമായുള്ള പ്രണയ ബന്ധമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പരസ്പരം പ്രണയ…

സ്വന്തം ജീവന്‍ രക്‌ഷിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ അതു നഷ്‌ടപ്പെടുത്തും; എന്നാല്‍, ആരെങ്കിലും എനിക്കുവേണ്ടി സ്വജീവന്‍ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ അവന്‍ അതു കണ്ടെത്തും.മത്തായി 16 : 25

Whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. (Matthew 16:25) .സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവില്ല.…

എന്റെ രക്‌ഷയായ കര്‍ത്താവേ,എന്നെ സഹായിക്കാന്‍ വേഗം വരണമേ!(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 38 : 22)|

Make haste to help me, O Lord, my salvation!(Psalm 38:22) ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിടുതലിനെ കുറിക്കുവാൻ രക്ഷ എന്ന പദം പഴയനിയമത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയനിയമത്തിൽ ‘രക്ഷ’ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതു പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും അധികാരത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള മോചനമാണ്. രക്ഷാനായകനായ…

ദുഷ്‌ടര്‍ അനുഭവിക്കേണ്ട വേദനകള്‍ വളരെയാണ്‌;കര്‍ത്താവില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ അവിടുത്തെ സ്‌നേഹം വലയംചെയ്യും.(സങ്കീർ‍ത്തനങ്ങള്‍ 32 : 10)

Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord( Psalm 32:10) ഭൂമിയിൽ നൻമ തെരെഞ്ഞെടുക്കുവാനും, തിൻമ തെരെഞ്ഞെടുക്കുക്കുവാനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് . ഭൂമിയിലെ…

ദെവഭക്‌തര്‍ ആപത്തില്‍ അവിടുത്തോടു പ്രാര്‍ഥിക്കട്ടെ;കഷ്‌ടത കരകവിഞ്ഞ്‌ ഒഴുകിയാലും അത്‌ അവരെ സമീപിക്കുകയില്ല.(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 32 : 6)

Let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found; surely in the rush of great waters, they shall not reach him.(Psalm 32:6)…