ഉണ്ണീശോയുടെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യാ .

1886 ലെ ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയിൽ കൊച്ചുത്രേസ്യായ്ക്കുണ്ടായ ഉണ്ണീശോയുടെ ദർശനമാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതെന്നു “ഒരു ആത്മാവിന്റെ കഥ” എന്ന കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ആത്മകഥ ആത്മകഥയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: ” അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ കഷ്ടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഉണ്ണീശോ അന്ധകാരത്താൽ നിറഞ്ഞ എന്റെ ആത്മാവിൽ വെളിച്ചവുമായി വന്നു. എന്നോടുള്ള സ്നേനേഹത്തെപ്രതി എളിയവനും ദുർബലനുമായ അവൻ എന്നെ ശക്തയും ധൈര്യശാലിയുമാക്കി. ഞാൻ ധൈര്യശാലിയാകാൻ അവന്റെ സ്വന്തം ആയുധനങ്ങൾ അവൻ എന്റെ കൈയ്യിൽ തന്നു. .”

വി. ജെമ്മ ഗെമലാനി

1903 വിശുദ്ധ ജെമ്മ ഗെമലാനി തൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവിനു ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയിലെ അനുഭവം എഴുതി നൽകി: “ഇന്നലെ ക്രിസ്തുമസ് പാതിരാ കുർബാനയിൽ, പുരോഹിതൻ കാഴ്ച സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോയെ കണ്ടു, എനിക്കു വേണ്ടി നിത്യ പിതാവിനു യാഗമായിതീർന്ന ഈശോയെ ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയായി. ഈശോ അവനെെത്തന്നെ എനിക്കു സമ്മാനമായി നൽകി. പിന്നെ അവൻ നമ്മുടെ അമ്മയായ മറിയത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് എന്നെക്കുട്ടി കൊണ്ടുപോയി, എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടു അമ്മയോടു പറഞ്ഞു: ” ഇത് എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രിയാണ്, എൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ പുത്രിയായി അമ്മ അവളെ കാണണം” എൻ്റെ പിതാവേ ഈ ആത്മീയ അനുഭവത്താൽ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ മരിയ ഫൗസ്റ്റീന

1937 ലെ ക്രിസ്തുമസ് പാതിരാ കുർബാന മധ്യേ ഫൗസ്റ്റീനയ്ക്കു ഉണ്ണീശോയുടെ അത്ഭുത ദർശനമുണ്ടായി. അതിനെപ്പറ്റി അവൾ തന്റെ ഡയറിയിൽ ഇപ്രകാരം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതു ചെറിയ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ആയിരുന്നെങ്കിലും അളക്കാനാവത്ത പാഠങ്ങൾ ഇതു അവളെ പഠിപ്പിച്ചു. അതു അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ആളിക്കത്തിക്കുകയും ക്രിസ്തുമസിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമെന്താണന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസീസ്

വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസീസ് അസീസിയുടെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ ബൊനവെഞ്ചൂരാ ഫ്രാൻസീസ് അസീസി ആദ്യം നിർമ്മിച്ച പുൽകൂടിനു മുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനു മുമ്പിൽ ഉണ്ണീശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: , “ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ (ഫ്രാൻസീസ്) പുൽക്കൂടിനു മുമ്പിൽ പൂർണ്ണ ഭക്ത്യാദരവോടെ നിൽക്കുന്നു. സന്തോഷാശ്രുക്കളാൽ ആ മുഖം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായ ഫ്രാൻസീസ് സുവിശേഷം ആലപിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളോട് ദരിദ്രരനായ രാജാവിനെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആർദ്രതയാൽ ആ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ ഫ്രാൻസിസിനു കഴിയുന്നില്ല. ബേത്ലേഹമിലെ ശിശു എന്നാണ് ഫ്രാൻസീസ് അവനെ വിളിക്കുക. ഫ്രാൻസീസ് അസ്സീസിയുടെ സുഹൃത്തും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഈ ലോകത്തിലെ സകല ആഢംബരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച ധീരനും സത്യസന്ധനുമായ സൈനീകൻ ഗ്രേക്കിയോയിലെ ജോൺ പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടന്ന ദിവ്യ ശിശുവിനെ ഫ്രാൻസീസ് പിതാവ് ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശിശുവായ ഉണ്ണീശോയുടെ അവിശ്വസനീയമായ ഈ ദർശനങ്ങൾ നമ്മിൽ വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ എല്ലാ വിശുദ്ധ കുർബാനകളിലും ഉണ്ണീശോയെ കാണാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ട്. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ -നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ- പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ മുഖം കാണാനും അവനെ

ഈ ഭൂമിയിൽ വച്ചു തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാനും അസുലഭ ഭാഗ്യം നമുക്കു കൈവരുന്നു

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്