Tag: let my cry come before you! Give me knowledge according to Your promise! (Psalms 119:169)|Not a single thought of the human mind is unknown to the Lord.

കര്‍ത്താവേ, എന്റെ നിലവിളി അങ്ങയുടെ സന്നിധിയില്‍ എത്തുമാറാകട്ടെ! അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് എനിക്ക് അറിവു നല്‍കണമേ!(സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119:169)|മനുഷ്യമനസ്സിലെ ഒരു ചിന്തപോലുംകർത്താവിന് അജ്ഞാതമല്ല.

May my cry come before you, LORD; give me understanding according to your word.(Psalm 119:169) ✝️ ദൈവനിശ്ചയങ്ങളെപ്പോലും മാറ്റിമറിക്കുമാറ് കണ്ണുനീരോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നല്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം പ്രസ്തുത വചനത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്. നമ്മുടെ…