Category: വചന ചിന്ത

‘തിരുവചന പദസാര’ത്തിൻ്റെ വായന നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ക്ക് വചനത്തെളിച്ചവും ഹൃദയങ്ങള്‍ക്ക് വചനജ്ജ്വലനവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.|ഫാ. ജോഷി മയ്യാറ്റില്‍

*ഒരു ക്രിസ്മസ്സ് സമ്മാനം* ഏകദേശം മൂന്നര വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ബഹു. ആന്റണി കൊമരഞ്ചാത്ത് ഒസിഡി അച്ചന്‍ കര്‍മ്മലീത്താസഭയുടെ യു ട്യൂബ് ചാനലായ കാര്‍മ്മല്‍ദര്‍ശനു വേണ്ടി ഒരു പുതിയ പരിപാടി ആവിഷ്‌കരിക്കുമോ എന്ന് എന്നോട് ആരാഞ്ഞത്. ആ ചോദ്യത്തില്‍ നിന്നാണ് ‘തിരുവചന പദസാര’ത്തിന്റെ…

“ഇതാ!ഞാൻ, കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്കുപോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ.”

സീറോ മലബാർ വായനകൾ മംഗളവാർത്താക്കാലം രണ്ടാംഞായർ പ് ശീത്ത ബൈബിൾ ലൂക്ക 1: 26-38 26.ആറാം മാസത്തിൽ ഗ്ലീ ലായിലെ നസ്റസ് എന്നു പേരുള്ള പട്ടണത്തിൽ . 27. ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട യൗസേപ്പ് എന്നു പേരുള്ള പുരുഷനുമായി വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു…

🔴കരളു നീററിയ ഉന്മാദം | DR. SR. THERESE ALENCHERY SABS.

“ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല.” യേശുവിൻറെ ഈ വചനം സത്യമായോ?|യുഗാന്തവും വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

ഒരിക്കല്‍ വിദൂരസ്‌ഥരായിരുന്ന നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ അവന്റെ രക്‌തംവഴി സമീപസ്‌ഥരായിരിക്കുന്നു. (എഫേസോസ്‌ 2 : 13)|

Now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.(Ephesians 2:13) ലോകത്തിലെ പാപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുവാനാണ് ക്രൂശിൽ തന്റെ വിലയേറിയതും കുറ്റമറ്റതുമായ രക്തം യേശു…

കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ എന്താണു കാത്തിരിക്കേണ്ടത്‌?എന്റെ പ്രത്യാശ അങ്ങയിലാണല്ലോ.( സങ്കീർ‍ത്തനങ്ങള്‍ 39 : 7)|O Lord, for what do I wait? My hope is in you.(Psalm 39:7)

നിരാശയുടെയും ഭയത്തിന്റെയും ഉത്ക്കണ്ഠയുടെയും ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നല്കുന്നത് തിന്മയാകാം. ഒരു വിശ്വാസി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കണം. ”പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല” (റോമാ 5:5). ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ പ്രതീക്ഷ, പ്രത്യാശ, എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ക്രിസ്തീയ…

തകർച്ചകളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ എല്ലാം ഈശോയുടെ അടുത്തു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കാകുമെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും.

“ദൈവമാണ് നമ്മുടെ അഭയവും ശക്തിയും; കഷ്ടതകളിൽ അവിടുന്ന് സുനിശ്ചിതമായ തുണയാണ്. ഭൂമി ഇളകിയാലും പർവതങ്ങൾ സമുദ്രമധ്യത്തിൽ അടർന്നുപതിച്ചാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല. ജലം പതഞ്ഞുയർന്നിരമ്പിയാലും അതിന്റെ പ്രകമ്പനംകൊണ്ടു പർവതങ്ങൾ വിറകൊണ്ടാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 46:1-3). ഇതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ദൈവം എല്ലാവരെയും…