Category: ഈസ്റ്റർ വിചിന്തനം

ഈശോയുടെ പുനഃരുത്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ലോകത്തിന് ബോധ്യമായത്.

ഈശോമശിഹാ വാസ്തവമായി മരിച്ചവരില്‍നിന്ന് ഉത്ഥാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഹല്ലേലൂയ്യാ! വലിയവാരത്തിലെ ശോകമൂകമായ ദിനങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ സര്‍വ്വമനുഷ്യനും പ്രത്യാശപകരുന്ന പുനഃരുത്ഥാന ഞായറിലേക്കു നമ്മള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ആനന്ദത്തിന് തീവ്രത കൂടുന്നത് ഈശോമശിഹായുടെ മൃതരില്‍നിന്നുള്ള പുനഃരത്ഥാനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ മാത്രമല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സകലമനുഷ്യര്‍ക്കും ഇപ്രകാരമൊരു പുനഃരുത്ഥാന സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാലാണ്.…

യേശുവിന്റെ ഉയിർപ്പ് പ്രത്യാശനൽകുന്നു. അതും സര്‍വ്വ മഹത്വത്തോടുമുള്ള ഒരു തിരിച്ചു വരവിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യാശ.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിര്‍പ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന് പോയവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവിനുള്ള സാധ്യതയാണ്, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ, ജോലി മേഖലകളിൽ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ, ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തകർന്നുപോയ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഉയിർപ്പ് പ്രത്യാശനൽകുന്നു. അതും സര്‍വ്വ…

ഉത്ഥിതനായ യേശു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു മുന്നിൽ പോലും ശിഷ്യന്മാർ സംശയാലുക്കളായിരുന്നു. അത് അത്ര അസംഭാവ്യമായി അവർക്കു തോന്നി.

“മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരുകയും തൻ്റെ പ്രശാന്തമായ പ്രകാശം മനുഷ്യവംശം മുഴുവൻ്റെയുംമേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്ത നിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്നു, ആമേൻ” (Roman Missal, Easter Vigil, Exsultet) ബൈസൻ്റയിൻ ലിറ്റർജിയിലെ Troparion of Easter-ൽ പറയുന്നു ”ക്രിസ്തു…

നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി മരണത്തെ തോല്പിച്ചവൻ തന്ന സമാധാനം പങ്കു വയ്ക്കാം. അതാവട്ടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യവും .

ഈസ്റ്റർ =ഷാലോം മരണത്തിനും മരണമുണ്ടെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിവസം.ദുഖവെള്ളിയിൽ ക്രൂരതയുടെ ഭീകരത കണ്ട് മനസ്സ് മരവിച്ച മനുഷ്യന് പ്രത്യാശയുടെ പ്രകാശം പകരുന്നതായി ഉയിർപ്പുതിരുനാളും ഉത്ഥിതൻ ആശംസിച്ച സമാധാനവും. ഏതൊരു വേദനയിലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാവുമെന്ന, കണ്ണീരിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയുണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മരണത്തെ തോല്പിച്ചവൻ…

ദൈവം കര്‍ത്താവിനെ ഉയിര്‍പ്പിച്ചു; അവിടുത്തെ ശക്തിയാല്‍ നമ്മെയും അവിടുന്ന് ഉയിര്‍പ്പിക്കും. (1 കോറിന്തോസ് 6.14) |അങ്ങയുടെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്ര നിത്യമായി എന്നില്‍ ചാര്‍ത്തേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

God raised the Lord and will also raise us up by his power. (1 Corinthians 6:14) ✝️ ഉയിര്‍പ്പ് ഒരേ സമയം നമ്മോട് നശ്വരതയെക്കുറിച്ചും, അനശ്വരതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു തകര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷവും ഉയര്‍ച്ചയിലേക്കൊരു വഴി ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്…

കർത്താവിന്റെ സഭയെ പരിരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പീഡാനുഭവ യാത്ര|കർത്താവിന്റെ സഭയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ഇതാണ്.

സുവിശേഷത്തിന്റെ തീർത്തും അസംഭവ്യമായ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഓശാന യാത്ര.പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആദിമ സഭ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉത്സാഹിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഓശാന. ലൗകിക നിലവാരമനുസരിച്ച്, ഗലീലിയിലെ നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മിശിഹായുടെ വരവ്, ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകുക.സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്‌ രാജകീയവും സാമ്രാജ്യത്വവുമായ…

ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുംപഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ|ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനു കഴിയുമെന്ന സുവിശേഷ സന്ദേശമാണ് ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുംപഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ പുനഃരുത്ഥാനം ചെയ്ത ഈശോമശിഹായുടെ ജീവിതത്തെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൗതുകകരമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. മനുഷ്യവംശത്തിന് സദാകാലത്തേക്കുമുള്ള ധാർമ്മികതയുടെ ഉദാത്ത മാതൃകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു. മനുഷ്യാവതാര കാലത്തു മാത്രമല്ല, പുനഃരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ…

“എല്ലാ ജനങ്ങളും തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ നമുക്ക് അനുദിനം അധ്വാനിക്കാം.”|കർദിനാൾ ജോർജ്ജ് ആലഞ്ചേരി

ഏവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ ഉയിർപ്പുതിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. ഉത്ഥിതനായ ഈശോയുടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ! അക്ഷയജീവൻ നൽകുന്ന ഉത്ഥാനം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് ഇന്നു നാം ആഘോഷിക്കുന്നത്. കഠിനമായ പീഡാനുഭവത്തിനും കുരിശുമരണത്തിനും ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം അവിടന്ന്…

ശൂന്യമായ കല്ലറ; സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണത്. അതെ, ആനന്ദിക്കുവിൻ, ഗുരുനാഥൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു.|ഈസ്റ്റർ ദിനംവിചിന്തനം|ആശംസകൾ

ഈസ്റ്റർ ദിനം വിചിന്തനം:- ശൂന്യമായ കല്ലറ (ലൂക്കാ 24:1-12)ശൂന്യമായ കല്ലറ: ഹൃദയസ്പർശിയായ ചില ചോദ്യങ്ങളും സാന്ത്വന ദർശനങ്ങളും നൽകിയ ഒരിടം. അതെ, ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ അടയാളം ശൂന്യമായ കല്ലറയാണ്. മരണത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പിൽ നിന്നും ഒരു ശരീരം കാണ്മാനില്ല. ആരുടെയൊക്കെയോ പാപങ്ങളും ചുമലിലേറ്റി…