Tag: Infant Jesus Blessings to you all

ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു.

മനുഷ്യകുടുംബം മുഴുവനും ആനന്ദിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായ ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപിറവിയുടെ ഈ ഓർമ ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയും വാഗ്ദാനവുമായ കുഞ്ഞു ങ്ങളെ കാരുണ്യപൂർവം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലോടെ ഉണ്ണീശോയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനു നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യകുടുംബം മുഴുവനും ആനന്ദിക്കുന്ന ഏറ്റവും…