Tag: God's friendship was upon my tabernacle. (Job 29:2) |To experience the friendship of God in families

ദൈവത്തിന്റെ സൗഹൃദം എന്റെ കൂടാരത്തിന്‍മേല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. (ജോബ് 29:2) |കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൗഹൃദം അനുഭവിക്കുവാൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും, കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും, കുടുംബഗങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വിശുദ്ധിയിൽ ഉള്ള ജീവിതവും ആവശ്യമാണ്.

As in the days when God watched over me,”‭‭(Job‬ ‭29‬:‭2‬) സൗഹ്യദം നാം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്, സൗഹൃദം സന്തോഷവും അതോടെപ്പം നമ്മുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ കുടുബങ്ങളിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം എത്ര വലുതാണ്,അത് നമ്മുടെ…