Category: പക്ഷികൾ

DEAD BIRDS INSIDE A NEST

ഒരാൾ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിക്കുക.. അയാൾ വരാതിരിക്കുക.. ആ പ്രതീക്ഷയിൽ മരിച്ചുണങ്ങിപോവുക. .എത്ര ഭീകരമായ മരണമായിരിക്കുമത്… They’re waiting for their mother to bring food for them but obviously, the mother was killed. Listen, Every…