പൗരോഹിത്യത്തിൻറെ ഇരുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന എറണാകുളം ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഫാ.തോമസ് പുതുശ്ശേരി അച്ഛന് ചാവറ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ….

ജോൺസൺ സി അബ്രഹാം

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്