1. നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത്.
 2. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ച് അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭീമാകാരതയിൽ തളർന്നുപോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമയം എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുതും കൂടുതൽ പ്രാപ്യവുമായ ഘട്ടങ്ങളായി അവയെ തകർക്കുക.
 3. നടപടിയെടുക്കുക, പൂർണതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കരുത്. ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നിമിഷം എപ്പോഴും ഇപ്പോഴാണ്. തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമെന്ന ഭയം നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കരുത്. നടപടിയെടുക്കുക, അത് അപൂർണ്ണമാണെങ്കിലും, വഴിയിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക.
 4. വെല്ലുവിളികളും തിരിച്ചടികളും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുക. വെല്ലുവിളികൾ നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. പകരം, പഠിക്കാനും വളരാനും ശക്തരാകാനുമുള്ള അവസരങ്ങളായി അവയെ കാണുക.
 5. നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന പിന്തുണയുള്ള ആളുകളുമായി നിങ്ങളെ ചുറ്റുക. നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 6. പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ വികസിപ്പിക്കുകയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.
 7. നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും പരിശീലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ വിലമതിക്കാൻ സമയമെടുക്കുക. കൃതജ്ഞതയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
 8. മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ വിജയിച്ച ആളുകളുടെ തന്ത്രങ്ങളും ശീലങ്ങളും പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടിയവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും മാർഗനിർദേശവും തേടുക.
 9. പഠിക്കുന്നതും വളരുന്നതും ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ പഠനം അനിവാര്യമാണ്. പുതിയ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അറിവ് വികസിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് കടക്കാൻ സ്വയം വെല്ലുവിളിക്കുക.
 10. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ആഘോഷിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് തോന്നിയാലും അവ തിരിച്ചറിയാനും ആഘോഷിക്കാനും സമയമെടുക്കുക. ഈ നാഴികക്കല്ലുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 11. ആരോഗ്യകരമായ തൊഴിൽ-ജീവിത ബാലൻസ് നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക. നിങ്ങൾക്കായി സമയം ചെലവഴിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുടരുക, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം അവഗണിക്കരുത്.
 12. പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടരുത്. പരാജയം പഠന പ്രക്രിയയുടെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമാണ്. പഠിക്കാനും വളരാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരമായി അതിനെ സ്വീകരിക്കുക.
 13. സ്ഥിരോത്സാഹമാണ് പ്രധാനം. തടസ്സങ്ങളും തിരിച്ചടികളും നേരിടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈവിടരുത്. സ്ഥിരോത്സാഹവും സ്ഥിരോത്സാഹവുമാണ് വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലകൾ.
 14. നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനവും പ്രചോദനവും കണ്ടെത്തുക. മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അത് ഒരു ഉപദേഷ്ടാവോ, ഒരു മാതൃകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാരണമോ ആകാം.
 15. ലോകത്ത് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്ത് നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകളും അഭിനിവേശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളേക്കാൾ മഹത്തായ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശാശ്വതമായ ഒരു പൈതൃകം ഉപേക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്