തൃശൂർ അതിരൂപതയിൽ ഈ വർഷം വിശ്രമജീവിതത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന വൈദീകർക്കും സുവർണ-രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന വൈദീകർക്കും തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ച അതിരൂപതയിൽനിന്നുള്ള എല്ലാ നവവൈദീകർക്കും തൃശൂർ അതിരൂപത വൈദീക കൂട്ടായ്‌മ ആദരവ് അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ….

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്