വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ജന്മദേശമായ ഊർ പട്ടണത്തിലെ മതാന്തര സംവാദവേദിയിൽനിന്ന്. സഹവർതിത്വവും അനുരജ്ഞനവും സമാധാനവും ഐക്യവും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന അപ്പസ്‌തോലിക പര്യടനത്തിൽ സുപ്രധാനമായിരുന്നു വിവിധ മതനേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്