ചങ്ങനാശേരി കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടാലിധികം പഴക്കമുള്ള യൗസേഫ് പിതാവിന്റെ മരണം ചിത്രീകരിച്ചരിക്കുന്ന എണ്ണഛായ ചിത്രം

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്