വി.സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ നാമ ഹേതുക തിരുനാൾ (ജനുവരി 20). തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഹൊസൂർ രൂപതാദ്ധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പൊഴോലിപറമ്പിൽ പിതാവിന് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ആശംസകൾ…

. ഈശോ വിശുദ്ധ നിലൂടെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്