ഇന്ന് നാമഹേതുക പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ തലവനും,പിതാവും പരിശുദ്ധ മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ പിൻഗാമിയുമായമോറാൻ മോർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമിസ് കാതോലിക്കാ ബാവയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ…🌹🌹

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്