ഈ ആൽബത്തിൽ പാടുവാൻ എനിക്കുംഅവസരം തന്ന ഇതിന്റെ ഗാനരചയിതാവ് കൂടിയായ ജോസ് അഞ്ചാനിൽക്കൽ അച്ഛനുംസംഗീത സംവിധായകൻ ബിജു കൊച്ചുതെളിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി

🙏🙏🙏Happy Christmas ..

Sibi Joseph

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്