തിരുസഭയിൽ ജൂബിലി വർഷത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പാപ്പമാർ പൊന്തിഫിക്കൽ ബൂള വായിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ പ്രത്യാശ നിരാശരാക്കുന്നില്ല (5:5) എന്ന തിരുവചനമാണ് ഈ ജൂബിലിയുടെ ബൂളക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. ഒരു വർഷത്തിൽ അധികം നിലനിൽക്കുന്ന ജുബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് പൊന്തിഫിക്കൽ ബുള വായിക്കുന്നത് വഴി നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തിലെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാളിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജൂബിലി ബൂള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്.

2025 വർഷത്തെ ജൂബിലി എന്ന് ആരംഭിക്കും, എന്ന് അവസാനിക്കും, എന്തൊക്കെ പ്രധാനപരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് പേപ്പൽ ബൂളയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. പേപ്പൽ ബൂള എന്നാൽ റോമിലെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപ്പയുടെ മുദ്ര കുത്തിയ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ഉള്ള രേഖയാണ്. 1300 ൽ ബോനിഫസ് എട്ടാമൻ പാപ്പയാണ് സഭയിൽ ആദ്യമായി ജുബിലി ആഘോഷത്തിന് അഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2000 ആണ്ടിൽ ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന പേരിൽ മഹാജുബിലി വർഷത്തിൻ്റെ പേപ്പൽ ബൂള പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2015 വർഷത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ തന്നെ കരുണയുടെ വർഷം മുൻനിർത്തി കരുണയുടെ മുഖം എന്ന പേപ്പൽ ബൂള പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തിരുസഭയിൽ ആത്മിയ നവീകരണത്തിനാണ് ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. പഴയനിയമത്തിലെ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പല വിധത്തിലുള്ള ജുബിലി ആഘോഷങ്ങൾ.

പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടകർ എന്നതാണ് 2025 ലെ ജൂബിലി വർഷത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം. ഭൂമിയുടെ നാല് അതിരുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യശയോടെ കൂട്ടായ്മക്കും വിശ്വാസവളർച്ചയുമായി പ്രതീക്ഷയുടെ അടയാളമായ കുരിശിൽ എത്തി ചേരുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ജൂബിലി ലോഗോ. 48 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 294 പേരാണ് ജൂബിലി ലോഗോക്ക് ആശയങ്ങൾ അയച്ചത്. കുരിശിനെ ആശ്ലേഷിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് കുരിശ് ചാഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതും, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നങ്കൂരം കുരിശിലുള്ളതും ലോഗോയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

വരുന്ന ഡിസംബർ 24 നാണ് വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹയുടെ ബസിലിക്കയിൽ ജൂബിലിയുടെ കവാടം തുറക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2025 വർഷം മുഴുവൻ ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച സംഗമങ്ങളും തിരുകർമ്മങ്ങളുമാണ്. ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ദേവാലയങ്ങളിലും രൂപതകളിലും ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ആർച്ച്ബിഷപ്പ് റിനൊ ഫിഷെല്ല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ അരംഭമായി ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

റോമിൽ നിന്ന്

ഫാ. ജിയോ തരകൻ

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്