Category: CML

ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ് ഭാരതസഭയുടെ പുണ്യമാണ്- മാർ ലോറൻസ് മുക്കുഴി.

ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ് ഭാരതസഭയുടെ പുണ്യമാണ്- മാർ ലോറൻസ് മുക്കുഴി. തലശ്ശേരി: ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ് ഭാരതസഭയുടെ പുണ്യമാണെന്ന് മാർ ലോറൻസ് മുക്കുഴി പിതാവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചെറുപുഷ്പ…