Category: ശുഭദിന സന്ദേശം

നിങ്ങളുടെ ദുഷ്‌കര്‍മങ്ങള്‍ എന്റെ സന്നിധിയില്‍ നിന്നു നീക്കിക്കളയുവിന്‍. നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുവിന്‍.(ഏശയ്യാ 1 : 16)|Make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil,(Isaiah 1:16)

പാപങ്ങൾക്കും കാരണമായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പിശാചിനെയും അവന്റെ കൂട്ടാളികളെയും ആണ്. എന്നാൽ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരാനല്ലാതെ,…

കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ മക്കളെ പോറ്റിവളര്‍ത്തി; എന്നാല്‍, അവര്‍ എന്നോടു കലഹിച്ചു.(ഏശയ്യാ 1:2)|Children have I reared and brought up , but they have rebelled against me.(Isaiah 1:2)

സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവിനോട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച ദൈവ വിശ്വാസത്തിനു ഭയാനകമായ തോതിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ്…

കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ മക്കളെ പോറ്റിവളര്‍ത്തി; എന്നാല്‍, അവര്‍ എന്നോടു കലഹിച്ചു.(ഏശയ്യാ 1:2)|Children have I reared and brought up , but they have rebelled against me.(Isaiah 1:2)

സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവിനോട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച ദൈവ വിശ്വാസത്തിനു ഭയാനകമായ തോതിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ്…

ദൈവമേ, അവിടുന്നാണ്‌ എന്റെ ദൈവം; ഞാനങ്ങയെ തേടുന്നു.എന്റെ ആത്‌മാവ്‌ അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു (സങ്കീർ‍ത്തനങ്ങള്‍ 63 : 1)|O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you(Psalm 63:1)

ദൈവമക്കളായ പല മനുഷ്യരുടെയും ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ കാതല്‍ മതവിശ്വാസമാണ്: അവര്‍ക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനോ, ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുവാനോ, ആരാധിക്കുവാനോ സാധിക്കാതെ യന്ത്രമനുഷ്യനെപ്പോലെ ദൈവത്തെ നിശ്ശബ്ദമായി പിന്തുടരുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേകം…

ദൈവമേ, അവിടുന്നാണ്‌ എന്റെ ദൈവം; ഞാനങ്ങയെ തേടുന്നു.എന്റെ ആത്‌മാവ്‌ അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു (സങ്കീർ‍ത്തനങ്ങള്‍ 63 : 1)|O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you(Psalm 63:1)

ദൈവമക്കളായ പല മനുഷ്യരുടെയും ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ കാതല്‍ മതവിശ്വാസമാണ്: അവര്‍ക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനോ, ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുവാനോ, ആരാധിക്കുവാനോ സാധിക്കാതെ യന്ത്രമനുഷ്യനെപ്പോലെ ദൈവത്തെ നിശ്ശബ്ദമായി പിന്തുടരുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അനേകം…

ശൈശവത്തില്‍ത്തന്നെ നടക്കേണ്ട വഴിപരിശീലിപ്പിക്കുക;വാര്‍ധക്യത്തിലും അതില്‍നിന്നുവ്യതിചലിക്കുകയില്ല.(സുഭാഷിതങ്ങൾ ‍ 22: 6)|Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it.(Proverbs 22:6)

ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ രാജാവ്, നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുമ്പു കുറിച്ചിട്ട ഈ സാരോപദേശ ശകലം അന്നത്തെക്കാള്‍ ഇന്നു കൂടുതല്‍ പ്രസക്തമാകുന്നു. മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധിയും വ്യഥയും ലോകാരംഭം മുതല്‍ നമുക്കു കാണാന്‍…

സ്വന്തം അധരങ്ങളെയും നാവിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്‍ ഉപദ്രവങ്ങളില്‍ നിന്നു രക്‌ഷപെടുന്നു.( സുഭാഷിതങ്ങൾ ‍ 21: 23)|Whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble.(Proverbs 21:23)

ശബ്ദാനമയമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാമിന്നു ജീവിക്കുന്നത്; നിശ്ശബ്ധത എന്നത് നമുക്കിന്നു തികച്ചും അന്യമാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുപയോഗിച്ചു ഒട്ടേറെപ്പേരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതാണ് പുതിയ പ്രവണത.…

കര്‍ത്താവു തന്റെ ജനത്തിനു ശക്‌തി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ! അവിടുന്നു തന്റെ ജനത്തെ സമാധാനം നല്‍കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!(സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29:11)|May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!(Psalm 29:11)

ദൈവീകമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ദൈവം തന്റെ ദിവ്യശക്തിയാൽ നമുക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൻറെ അത്ഭുതകരമായ മഹത്വത്താലും ശ്രേഷ്ഠതയാലും നമ്മെ തന്നിലേക്ക് വിളിച്ചവനെ അറിയുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം…

യേശു ക്രിസ്‌തുവിന്റെ സഹവാസത്തിലേക്കു നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്‌തനാണ്‌.(1 കോറി്ന്തോസ് 1:9)|God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.(1 Corinthians 1:9)

ലോകത്തിലും തന്റെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്നതുകണ്ട് നിരാശയോടെ ദൈവത്തിൽനിന്ന് അകലാതെ, തന്നെ മുഴുവനായും ദൈവീകപദ്ധതിക്കായി വിട്ടുകൊടുത്ത്, ദൈവത്തിൽമാത്രം കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. കാരണം…

പ്രതിയോഗികളുടെ മീതേ നിന്റെ കരം ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കും. നിന്റെ സർവ്വ ശത്രുക്കളും വിച്‌ഛേദിക്കപ്പെടും(മിക്കാ 5:9)|Your hand shall be lifted up over your adversaries, and all your enemies shall be cut off.(Micah 5:9)

ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ അധികാരത്താലും, സമ്പത്തിനാലും പ്രതിയോഗികളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ദൈവഹിതത്തിനനുസൃതമായി ക്രമീകരിച്ച്, ആ ക്രമീകരണങ്ങളെ ലോകത്തിനു പകർന്നു…

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്