Category: ശുഭദിന സന്ദേശം

കര്‍ത്താവിനു സാക്ഷ്യം നല്‌കുന്നതില്‍ നീ ലജ്ജിക്കരുത്‌. (2 തിമോത്തേയോസ്‌ 1: 8)|Do not be ashamed of the testimony about our Lord, (2 Timothy 1:8)

മനുഷ്യർ കർത്താവിനു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നവരും, കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ അതിയായ താൽപര്യം ഉള്ളവരുമാണ്. ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോള്‍ അത്യധികമായ നിഷേധങ്ങളും, എതിര്‍പ്പുകളും, മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ദയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.…

ഞാന്‍ നിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും അവഗണിക്കുകയോ ഉപേക്‌ഷിക്കുകയോ ഇല്ല (ഹെബ്രായര്‍ 13 : 5)|I will never leave you nor forsake you. (Hebrews 13:5)

ജീവിതത്തിലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. പ്രശ്‌നങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും, ജോലി മേഖലകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അവയുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ഭയപ്പെടുകയോ അസ്വസ്ഥരാവുകയോ വേണ്ടാ. എത്ര…

എനിക്കു നിന്നോടുള്ള സ്‌നേഹം അനന്തമാണ്‌; നിന്നോടുള്ള വിശ്വസ്‌തത അചഞ്ചലവും.(ജറെമിയാ 31 : 3)|I have loved you with an everlasting love; therefore I have continued my faithfulness to you.(Jeremiah 31:3)

ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം അനന്തമാണ്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്‌ ദൈവം. നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു…

ചെറിയ കാര്യത്തില്‍ വിശ്വസ്‌തന്‍ വലിയ കാര്യത്തിലും വിശ്വസ്‌തനായിരിക്കും. (ലൂക്കാ 16: 10)|“One who is faithful in a very little is also faithful in much. (Luke 16:10)

നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ സമ്പത്തും മറ്റു വിലപ്പെട്ടവയും നോക്കിനടത്താൻ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ തനിക്കുള്ളതെല്ലാത്തിന്റെയുംമേൽ ആദ്യമേതന്നെ നമുക്ക്…

യുദ്‌ധത്തിനുവേണ്ടി കുതിരയെ സജ്‌ജമാക്കുന്നു;എന്നാല്‍, വിജയം നല്‍കുന്നത്‌ കര്‍ത്താവാണ്‌. (സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 21: 31)|The horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. (Proverbs 21:31)

ജീവിതത്തിൽ മനസിനെയും ,ശരീരത്തെയും തകർക്കുന്ന അനേകം ആശങ്കകളിലൂടെയും, ആകുലങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. നമ്മളിൽ പലരും ഇവയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാകാതെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു.…

ശാന്തരായി ജീവിക്കാന്‍ ഉത്‌സാഹിക്കുവിന്‍. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്‌ധാലുക്കളാകുവിന്‍. സ്വന്തംകൈകൊണ്ട്‌ അധ്വാനിക്കുവിൻ. (1 തെസലോനിക്കാ 4: 11)|Aspire to live quietly, and to mind your own affairs, and to work with your hands, as we instructed you (1 Thessalonians 4:11)

മനുഷ്യരായ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അർത്ഥശൂന്യമായി തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങൾ. എന്നാൽ, പിതാവായ ദൈവത്തിനു പരിപൂർണ്ണമായും വിധേയപ്പെട്ട്‌, പുത്രനായ ദൈവം ആ സഹനങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചപ്പോൾ…

യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും ലജ്‌ജിക്കേണ്ടിവരുകയില്ല (റോമാ 10: 11)|Everyone who believes in him will not be put to shame. ( Romans 10:11)

ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നാം ലഞ്ജിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലഞ്ജിക്കേണ്ടി വരാറില്ല. എന്നാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടും ലഞ്ജിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നാം പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ…

കര്‍ത്താവ്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ലവനാണ്‌;തന്റെ സര്‍വസൃഷ്‌ടിയുടെയുംമേല്‍അവിടുന്നു കരുണ ചൊരിയുന്നു. (സങ്കീർ‍ത്തനങ്ങള്‍ 145: 9)| The Lord is good to all, and his mercy is over all that he has made. (Psalm 145:9)

ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക്, ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നു. കൂടാതെ,…

കര്‍ത്താവിനു കഴിയാത്തത്‌ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? (ഉ‍ൽപത്തി 18: 14)|Is anything too hard for the Lord? (Genesis 18:14)

ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തത് ഉണ്ടോ? ജനനത്തെയും, മരണത്തെയും അവിടുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശനങ്ങളുടെമേൽ കർത്താവിന് കഴിയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക…

സകലത്തിന്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാല്‍, നിങ്ങള്‍ സമചിത്തരും പ്രാര്‍ഥനയില്‍ ജാഗരൂകരും ആയിരിക്കുവിന്‍.(1 പത്രോസ് 4: 7)|The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. (1 Peter 4:7)

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ്‌ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയാണ്‌. ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങള്‍ എല്ലാം നിറവേറ്റും എന്ന ധൈര്യമാണ്‌ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ…

നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്